Ankara Saç Ekimi

ANKARA SAÇ EKİMİ GENEL BİLGİLER

Erkeklerin yarıdan fazlası kadınların ise onda biri saç dökülmesinden müzdariptir. Bu bazen kelliğe kadar gider ve imaj algısını hatta insanların psikolojisini dahi bozar. Ayrıca saçsızlık aktinik keratoz ve cilt kanseri gibi kanserlerin oluşumunu da kolaylaştıracaktır. Ama iyi haber şu ki bu saçsızlığın çok büyük bir oranı tedavi edilebilir.

Kel olmak her erkeğin kâbusudur ve en çok yapılan kozmetik ameliyat erkeklerde saç ekimidir diyebiliriz. Tam kel olmadan ya da saç ekimine aday olmadan yıllar önce de insanla bir çok ürün kullanarak saç dökülmesini azaltmak ister ve bu iş için çok para harcarlar.

Ancak resmi kurumlardan onay alan ve sınırlı ama kesin etkisi olan minoxidil ve finaterfid hariç bir çok kozmetik ürün bir işe yaramaz.

           Modern saç ekim tekniklerinin yaygınlaşması ve finanse edilebilir hale gelmesi ile saç ekimine olan talep artmıştır ve artmaya da devam edecektir. Temel olarak saç ekimi iki kulak arası ense bölgesinde bulunan ve nerdeyse hiç dökülmeyen saçları alıp dökülen alanlara hassas bir şekilde nakletmektir. Bu basit bir plastik cerrahi prensibi olan greft uygulamasından başka bir şey değildir. Ense kısmında genelde belirgin bir iz kalmaz. Saç ekiminden sonra hiç ekim yapılmamış gibi, ya da kişinin gençliğindeki gibi bir gürlükte saçı olmaz. Ama katedilen o kadar çok mesafe vardır ki, hastaların büyük çoğunluğunda dramatik değişiklik olur.  Bazen en iyi sonuca ulaşmak için işlemden 8-10 ay sonra sıklaştırma adı altında ikinci kez saç ekimi yapılması gerekebilir.

SAÇSIZLIĞIN TEMELİNDE NE VAR?

          Erkek tipi saç dökülmesi androjen kaynaklıdır ve tipik bir dökülmedir. İnsan vücudunda ve saçlı deride  5-Alfa redüktaz enzimi ile testesteron, dihidro-testesterona dönüşür. İşte bu oluşan DHT (dihidro-testesteron) duyarlı saç köklerini etkiler ve onları küçültür. Sonuç olarak kıl folikülü ölür ve saçsızlık ortaya çıkar.

         Enseden alınan saç foliküllerinde 5-Alfa redüktaz enzimi çok azdır ya da hiç yoktur. Bu nedenle ekim yapılan geftle DHT’nin olumsuz etkilerinden korunmuş olur. Skarlı veye skarsız ama hastalıklı saç derisine yapılan ekimlerde ise  enzim olmasa bile şans düşüktür.

         Altmış yaşına gelmiş erkeklerin en az yüzde altmışı saçsızlık ile karşılaşmış olur. Erkeklerde saçsızlık (alopesi) o kadar yaygındır ki normal bile kabul edilebilir ve bir hastalık olarak anılmaz.  Kadınlarda ise artan sayıda androjen kaynaklı kellik görülmektedir. Bunun sebebi de hormonlar olduğunda saç nakline uygundur.

Saç dökülmesi en çok Kafkas ırıkında görülürken en az afrika ırkında görülür.

KELLİK VE SAÇ EKİM SÜRECİ

Hastalar ekim öncesi sıkıca değerlendirilmeli ve hastaya detaylı ve gerçekçi beklentiler sunulmalıdır. Nakil yapılan saç folikülleri30 gün içinde  telojen faza girer ve hepsi dökülür. Yeniden çıkması ise 3-4 ayı bulur. Bu dönüşüm ve devinim yaklaşık 12 ayda bir dengeye oturur. Nadiren ilk ekilen saçın 18 ay sona bile çıkabilir.

Saç ekim yöntemleri artık daha gerçek görünen ve doğal saçlar oluşturmamıza izin vermektedir. Bazen ekim senasını artırmak gerekebilir.

Saç ekimi ameliyatının mevcut teknikleri ve teknolojisi, uygun bir adaya gerçekçi ve doğal görünen ekilmiş saçlar verebilir. 2 veya 3 seans saç ekimi kullanarak aday başarılı bir sonuca varır.

Erkek tipi dökülme sırayla Norwood 1’den 7’ye kadar düzenli bir şekilde devam eder. Kadınlarda ise biraz daha faklıdır. Saç çizgisi korunur ama genel seyrelme görülür.

Saç ekimi öncesi mutlak yapılması gerekenler

*Kan Tahlilleri

*Kalp Grafisi

*Akciğer Filmi

*Önceki anestezi ve kanam öyküsü

*Var olan hastalıklar/Kullanılan ilaçlar

*Alerji öyküsü

*Sigara/Alkol/ Madde kullanım öyküsü

*Bitkisel ilaç ya da takviye hormon kullanımı

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ MUAYENEDE NELER YAPILIR?

Öncelikle altta yatan bir sebep olup olmadığı sorgulanır. Saç inspeksiyon ile cilt hastalıkları açısından değerlendirilir. Organik sebep bulunamazsa idiopatik kabul edilir ve ekim planlanabilir.

OLASI SORUNLAR VE KOMPLİKASYONLAR

*Kanama/Morarma/Hematom/Şişlik

*Enfeksiyon /Akıntı

*Ensede kalıcı iz

*Asimetrik dağılım

*Saç çizgisinin doğal görünmemesi

Komplikasyonlardan  korunmak için

*Steriiliteye çok dikkat edilmesi

*Ameliyathane şartlarında ekim yapılması

*Greftlerin doğru hazırlanması ve korunması gerekir. İstenmeyen sonuçlar birkaç yöntem ile bertaraf edilebilir. Saç Ekiminin kalıcı zarar verme olasılığı çok düşüktür.

Toplam komplikasyon oranı; %4 civarındadır. Skar genişlemesi, folikül enfeksiyonu, verici alanda doku kaybı en sık karşılaşılan sorunlardır.

SAÇ EKİMİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

FUT ve FUE olarak önce ikiye ayırmak lazım. Kalem, DHI, Organik, Robotik, Tıraşsız gibi adlandırılan ekimler hep FUE yönteminin türevleridir.

SAÇ EKİMİ KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN YAPILABİLİR?

Yirmi yaşından itibaren yapılsa da ana dökülme trendinin sonlandığı otuzlu yaşlar daha idealdir denilebilir. Çok ileri yaşlarda ise şans azalmaktadır.

SAÇ EKİMİ NERELERE YAPILABİLİR?

Saçlı derinin her alanına yapılabilir.

SAÇ EKİMİNDE EN ÖNEMLİ ŞEY GREFT MİKTARI MIDIR?

En önemli şey hasta beklentisine cevap verecek, hastaya iz gibi sorunlar yaratmayacak uygun sayıda ekim yapmaktır. Zira tek tek bunları saymak mümkün olmadığı gibi telaffuz edilen rakamlar maalesef bazen uçuk olmaktadır.

SAÇ EKİMİ SONRASI NE ZAMAN KONTROLLERE GELMELİYİM?

Saç ekimi sonrası üçüncü ve onuncu kliniğe gelmeniz gerekmektedir.

SAÇ EKİMİ BAYANLARA DA YAPILABİLİR Mİ?

Evet yapılabilir.

SAÇ EKİMİ YANIK YA DA SAÇ KIRAN SONRASI SAÇSIZ ALANA YAPILABİLİR Mİ?

Çoğunlukla evet.

ANESTEZİ ALTINDA SAÇ EKİMİ YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Tama uyutma (genel anestezi), sersemletme (sedasyon) ya da lokal anestezi altında yapılabilir. Ancak 12 saat genel anestezi vermek hayati fonksiyonlara zarar verebilir.

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ TRAŞ YAPILMAK ZORUNDA MI?

Tıraşsız ekim de mümkündür ancak, kısa vakalarda tercih edilir. Yoksa süreci 3 katına kadar çıkarabilir.

SAÇ EKİMİ SONRASI NORMAL HAYATA NE ZAMAN DÖNEBİLİRİM?

Ekim sonrası kendi işlerimizi aynı gün bile yapabiliriz. Ağır egzersiz ve spordan bir ay uzak durmak gerekir.

SAÇ EKİMİ SONRASI SAUNA VE HAVUZA NE ZAMAN GİDEBİLİRİM?

Bunun için ise süre iki ay kadar olmalıdır.

SAÇ EKİMİ KAÇ SAAT SÜRER?

Ekilecek greft sayısına bağlı olarak 2-12 saat sürebilmektedir.

KALEM YÖNTEMİ İLE SAÇ EKİMİ NEDİR?

Alınan greftlerin özel kalem benzeri yapıların içine konarak yerleştirilmesi denilebilir. Kesik ya da yuva açılmadan kalem direk olarak bölgeye grefti bırakır. Biraz daha zahmetli olsa da iyileşme süresi daha kısadır.

EKİM SONASI KAFADAKI SARGILAR NE KADAR KALIR?

Bu sargılar beş ile 10 gün kalması gerekebilir. Geldiğiniz kontrollerde bunların bazıları yenilenebilir.

SAÇ EKİMİNDEN SONA ANTİBİYOTİK KULLANMAM GEREKİR Mİ?

Evet Antibiyotik ve ağrı kesiciler işlem sonrası size reçete edilecektir.

Sorunuz Sorabilirsiniz.