BİLİMSEL OLARAK HİRUDOTERAPİ ENDİKASYONLARI
Hekimler olarak kabul etmekteyiz ki bazı durumlarda modern tıptan güç alamamakta ve hastamıza yardımcı olamamaktayız. Böyle anlar için Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının ülkemizdeki onaylı tedavilerinden biri de Hirudoterapidir. Bu tedavi sırasında yüzlerce sülük arasından sadece tedavi için yetiştirilmiş olan Hirudo Medicina kullanılmaktadır. İşlem sırasında 100’den fazla bioaktif peptid orataya çıkar. Bugün bilimsel platform olan Pubmed’e girip araştırma yapıldığında hakkında yüzlerce makale olan bir tedavi şeklidir. Burada önemli olan hekim kontrolünde ve kime yapılmayacağını bilerek usulüne uygun yapılmasıdır. Plastik cerrahide çok uzun süredir beslenmesi bozulmaya yaklaşaln deri flepleri için kullanılmaktadır. Estetik alanında hirudoterapi sırasında açığa çıkan sıvı Vampire Facelift işlemi sırasında ya da tek başına Holywood ünlülerinin bile tercih ettiği bir uygulamadır.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR
• HİPERTANSİF ANSEFALOPATİ
• PAREZİ, PERİFAL SİNİR PARALİZİSİ, SİNİR BASILARI
• BEYİN KONTÜZYONU VE STROKE
• HEMATOM, PSTTRAVMATİK ÖDEM
• PARKİNSON HASTALIİI VE ALZHEİMER HASTALIİI
• FASİYAL SİNİR TRİGİMENAL NEVRALJİ,SİYATİK
• ÇOCUKLARDA SEREBRAL PALSİ
• GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
• GLOKOM
• ÜVEİT
• KERATİT
• KORIORETINIT

VASKÜLER HASTALIKLAR
• İSKEMİK KALP HASTALIKLARI
• MYOKARDİT
• MYOKART İNFARKTÜS SONRASI
• HİPERTANSİYON
• MİGREN
• ALT EKSTREMİTE VARİSLERİ
• TROMBOFLEBİT
• TROFİK ÜLSER
• LENFÖDEM
• NÖROVEJATALİF DİSTONİ
• ATEROSKLEROZİS
• EMBOLİ
• HEMATOM
• DİYABETİK AYAK

DENTAL HASTALIKLAR
• JİNJİVİT
• HEMATOM
• SLALOADENİT
• PERİDONTİT

JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR
• PELVİK ENFLAMATUVAR HASTALIKLARI
• OVARLAN İNFERTİLİTE
• UTERAS FİBRO ADENOMASI
• DİSMENORE SENDROMU
• MEME,PROSTAT,BARTHOLİN BEZİ ENFEKSİYONU
• MENOPOZAL SEMPTOMLARIN BASKILANMASI
• FİBROMASTOPATİ
• BİLİMSEL OLARAK HİRUDOTERAPİ ENDİKASYONLARI-2

Hekimler olarak bizler Modern Tıpta çözüm bulamadığımız zaman Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarından faydalanırız. Ülkemizdeki onaylı tedavilerinden biri de Hirudoterapidir. Plastik cerrahide çok uzun süredir beslenmesi bozulmaya yaklaşaln deri flepleri için kullanılmaktadır. Estetik alanında hirudoterapi sırasında açığa çıkan sıvı Vampire Facelift işlemi sırasında ya da tek başına Holywood ünlülerinin bile tercih ettiği bir uygulamadır.

ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİSİ
• AMPUTASYON VE REPLANTASYON
• MAKROGLOSSİ
• DERMATOGOZMETALOJİK
• SELÜLİT, REJÜVENASYON,DİSPİGMENTASYON
• KRONİK ÜLSER
• DİYABETİK AYAK YARASI

DERMATOLOJİK HASTALIKLAR
• KUTANÖZ CERRAHİDE VENÖZ KONJESYON
• PSORİASİS, LİKEN PANUS
• PANNİKÜLLİTLER
• DERİ ALERJİLERİ
• SUBKUTAN HEMATOMLAR
• DERİ SKARLARI
• SKLERODERMA, SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS
• TOKSİK DERİ ENFLAMASYONU
• ARSERİK DÖKÜNTÜSÜ
• ELEFANTİYAZİS, LENFÖDEM
• FRONKÜL, KARBONKÜL, ABSE
• MİKOZLAR
• NÖRODERMATİT
• ATOPİK DERMATİT
• PRURGEO
• ZONA
• EKİMOZ
• PURPURA FULMİANS

KORUYUCU TIP
• ANTİOKSİDAN ETKİ
• KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUMA ETKİSİ OTOLARİNGOLOJİK HASTALIKLAR
• AKUT KRONİK NÖRİT
• AKUT KRONİK OTİT
• SİNÜZİT
• MENİERE HASTALIİI

GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR
• KRONİK GASTRİT VE DUEDONEL ÜLSER
• KOLESİSTİT
• PANKREATİT
• KRONİK HEPATİT
• HEMOROİD

ÜROLOJİK HASTALIKLAR
• SİSTİT
• PROSTATİT,PROSTAT,ADENOMASI
• KRONİK BÖBREK HASTALIİI SEMPTOMLARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
• ASTIM
• KRONİK BRONŞİT
• PULMONER AMFİZEM
• KRONİK PULMONER TROMBOZ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
• ROMATİZMAL HASTALIKLAR
• OSTEOARTRİT, DİİER ARTRİTLER
• KONTRAKTÜRLER
• POST-TRAVMATİK HEMATOMLAR

* Michalsen A,Roth M, Dobos G. Medicinal Leech Therapy, New York, 2007, Thieme
* Cihangir C. Textbook of Hirudothrapy İzmit 2018